با سلام.

می‌دانم مدت مدیدی نبودم، لکن تصمیم گرفته ام برگردم.


امیدوارم بتوانم مانند گذشته بنویسم.