سلام.


همین اوّل به شما بگویم که، اگر این‌جا می‌نویسم موقت است. حتما در برنامه ام راه اندازی یک وبلاگ مستقل از سامانه‌های وبلاگدهی را قرارا دادم. (وای چقدر پر تکلف حرف می‌زنم.)من امیرحسین آرام فر هستم. عاشق نوشتن. تنها جیزی که همیشه به آن علاقه داشتم و دارم. تنها چیزی که همیشه حالم من را خوب می‌کند.


سخت است با شما به صورت رسمی حرف بزنم، امّا عهد را نمی‌شود شکست. نمی توانم در نوشتن از زبان محاوره‌ای استفاده کنم.من 21 سال سن دارم. در حوزه‌های مختلفی مطالعه می کنم. از فلسفه، تا ادبیات. از دین، تا سیاست و... امّا ...این مطالعه های متنوع و مختلف سبب آن شده که احساس رشد کنم، امّا هیچ گاه توهم آگاهی به من دست نداده است. 


شیفته تفکرم و آرزویم این است روزی بشر به حمله اهل تفکر باشد.


در آینده سعی می‌کنم این صفحه را تکمیل کنم، و بیشتر از خودم بگویم.